Harta site-ului

Direcția Județeană de Evidența a Persoanelor
PRAHOVACertificat privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor

Date de contact
Program de audienţă
Program de funcţionare

Listă documente de interes public
Declaratii de avere şi interese
Rapoarte de evaluare a implemantării Legii nr. 544/2001
Raport anual de activitate
Venituri salariale personal DJEP
Surse financiare, buget şi bilaţ contabil
Legături utile

Legislaţie
Cine suntem
Conducere
Regulament de organizare şi funcţionare
Organigrama
SPCLEP-uri din judeţ
Posturi vacante
Program de lucru

Carte de identitate
Cartea de identitate provizorie
Reşedinţa (Flotant)
Furnizări de date

Eliberarea certificatelor de stare civilă
Înregistrarea naşterii
Înregistrarea căsătoriei
Înregistrarea decesului
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Înregistrare divorţ
Eliberarea extraselor multilingve de stare civilă
Transcrierea certificatului de naştere emis în străinătate
Transcrierea certificatului de căsătorie emis în străinătate
Transcrierea certificatului de deces emis în străinătate
Nouăţi

Eliberarea livretului de familie

Legislaţie
Informare privind prelucrarea datelor personale
Cookies

Taxe DJEP Prahova

Cazuri de schimbare a numelui

Informatii despre APOSTILA

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate

Eliberarea actului de identitate la deteriorarea sau distrugerea celui anterior

Eliberarea actului de identitate la pierderea sau furtul celui anterior

Eliberarea actului de identitate cu ocazia modificării ori schimbării numelui

Eliberarea actului de identitate pe motiv de schimbare a fizionomiei

Transcrierea certificatului de deces SUPRALEGALIZAT

Transcrierea certificatului de deces CU APOSTILA

Termene si conditii

Formulare tipizate

Comunicate de presa

Transcrierea certificatului de casatorie CU APOSTILA

Transcrierea certificatului de căsătorie SUPRALEGALIZAT

Transcrierea certificatului de căsătorie emis în state cu care România a încheiat tratate/ convenţii

Informatii despre SUPRALEGALIZARE

Transcrierea certificatului de naştere CU APOSTILA

Transcrierea certificatului de naştere SUPRALEGALIZAT

Transcrierea certificatului de nastere emis în state cu care România a încheiat tratate/ convenţii

Transcrierea certificatului de deces emis în state cu care Romania a încheiat tratate/ convenţii

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

La schimbarea denumirii străzii ori schimbarea renumerotării imobilelor

Acte doveditoare a domiciliului

Prevederi legale referitoare la Regimul matrimonial

Home

Eliberarea actului de identitate la dobândire/redobândire cetăţenie română

Eliberarea extraselor multilingve de stare civilă