Înapoi la:HomeSunteţi la:REşEDINţA (FLOTANT)
Mun.Ploiesti str. Vasile Lupu nr. 60-62 0040 0244.524.234
0040.0244.523.081
  fax: 0244.524.234
djep@ph.e-adm.ro
 
 
 
 
 
 
Stare civilă
Evidenţa persoanelor
Formulare necesare
Comunicate de presă
Naşteri, căsătorii, decese
Cărţi de identitate
Lista cu formularele necesare le gasiţi aici, de unde le puteţi lista
Va tinem la curent cu tot ce se intampla in institutia noastra
Reşedinţa (Flotant)________Modificată în : 10.04.2017

VIZA DE FLOTANT (REŞEDINŢA)

Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.
Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă.
În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.
În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci pentru obţinerea
Vizei de flotant:
Ce este reşedinţa Reşedinţa persoanei fizice este acolo unde declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.
Cine poate solicita înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei
 • Persoana fizică care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară
 • Persoana care găzduieşte o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, excepţie făcând persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în intersul serviciului sau în scop turistic are obligaţia de a anunţa poliţia sau serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.

 

Acte necesare
 • Actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie

NOTĂ: Pentru înscrierea reşedinţei solicitantul va complete cererea pe care o va depune împreună cu actul său de identitate şi cu unul dintre documentele care fac dovada adresei de reşedinţă:
 
 1. Acte încheiate în condiţii de validitate, prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.
 2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul 1.
 3. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr. 14 la lege), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care acesta va certifica existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele 1. şi  2. 
 4. ATENŢIE: nota de verificare este solicitată de biroul de evidenţă, nu de cetăţean.
 5. pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali.
 6. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol (pentru locuitorii de la sate).
  Notă:
 7. În situaţia în care solicitantul nu deţine un act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, găzduitorul sau, după caz, reprezentantul său legal îşi va exprima consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedintei, în prezenţa personalului S.P.C.L.E.P., sau printr-o declaraţie dată în faţa poliţistului de ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
 8. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la S.P.C.L.E.P., declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.
Termen  de soluţionare
 • Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
Termen de valabilitate
 • Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata , dar cuprinsa intre o luna si 1 an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă.
 • La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.
Important de ştiut

Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei – Anexa nr 19 din HG nr 1375/2006

 • Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia.
        IMPORTANT – cererea nu se completează pe verso de către solicitant

Cum depun cererea, cum ridic actul de identitate, cu menţiunea de stabilire a reşedinţei

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,
 • In situatia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii si a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.
Sancţiuni
A T E N Ţ I E
Persoanele care găzduiesc alte persoane, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile şi nu informează poliţia sau S.P.C.L.E.P., despre aceasta pot fi sancţionaţi cu amendă
între 75 şi 150 lei !
 
Ultimele pagini vizitate de dvs:
 
 
Înapoi la:HomeSunteţi la:REşEDINţA (FLOTANT)