Mun.Ploiesti str. Vasile Lupu nr. 60-62 0040 0244.524.234
0040.0244.523.081
  fax: 0244.524.234
djep@ph.e-adm.ro
 
 
 
 
 
 
Stare civilă
Evidenţa persoanelor
Formulare necesare
Comunicate de presă
Naşteri, căsătorii, decese
Cărţi de identitate
Lista cu formularele necesare le gasiţi aici, de unde le puteţi lista
Va tinem la curent cu tot ce se intampla in institutia noastra
 

CARTEA DE IDENTITATE

DOBÂNDIRE/REDOBÂNDIRE CETĂŢENIE ROMÂNĂ

Unde pot solicita act de identitate Lista cu toate SPCLEP-urile si localitatile arondate acestora.-click AICI
Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • cererea şi actele necesare se depun, personal, la S.P.C.L.E.P.-ul de la locul de domiciliu sau resedinţă.
Program de lucru aferent tuturor SPCLEP-urilor din judet - click AICI
Acte necesare

Pentru obţinerea unui act de identitate pe motiv de dobândire/redobândire cetăţenie română ai nevoie de:

 1. certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei
 2. certificatul de naştere (original şi fotocopie)

DUPĂ CAZ, în funcţie de situaţia în care te afli

 1. certificat de căsătorie  (original şi fotocopie)
 2. sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/ certificat de divorţ  (original şi fotocopie)
 3. certificat de deces al soţului/soţiei,  (original şi fotocopie)
 4. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani  (original şi fotocopie)
 

      Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă romane, iar pentru hotărârile judecătoresti privind statutul civil al titularului, pronunţate in străinătate si investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

      Solicitantii a căror naştere sau căsătorie nu a fost inregistrată in registrele de stare civilă romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

 1. actul prin care se face dovada spaţiului în care locuieşti (copie si original).
 2. dacă domiciliul este al unei alte persoane (prin luare în spatiu), va trebui să fii însoţit de proprietarul domiciliului.
 3. există şi posibilitatea ca proprietarul domiciliului să nu fie prezent şi să fie suficientă o declaraţie a acestuia de luare în spaţiu plus actul de proprietate, care poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României
 4. un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie.
 5. Chitanţa reprezentând contravaloarea:
 • cărţii de identitate (7 lei);
Termen  de soluţionare
 • Conform prevederilor legale
Important de ştiut

Cererea pentru eliberarea actului de identitate

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia
        IMPORTANT – cererea nu se completează pe verso de către solicitant

Cum depun cererea, cum ridic actul de identitate

 • cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, documentul eliberându-se de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul persoanei fizice puse sub interdicţie, a reprezentantului său legal.
 • în situatia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

 1. Acte încheiate în condiţii de validitate, prevăzute de legislaţia română în vigoare
 2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul 1.
 3. ATENŢIE declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
 4. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr. 14), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care acesta va certifica existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele 1. şi  2.  
 5. ATENŢIE: nota de verificare este solicitată de serviciul de evidenţă, nu de persoana fizică.
 6. pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali
 7. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.
 

      La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

    DACĂ SOLICITANTUL NU MAI DEŢINE PERMISUL DE ŞEDERE
va da o DECLARAŢIE privind condiţiile în care a pierdut ori i s-a furat documentul.

 
 
 
Înapoi la:HomeSunteţi la:ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA DOBâNDIRE/REDOBâNDIRE CETăţENIE ROMâNă