Mun.Ploiesti str. Vasile Lupu nr. 60-62 0040 0244.524.234
0040.0244.523.081
  fax: 0244.524.234
djep@ph.e-adm.ro
 
 
 
 
 
 
Stare civilă
Evidenţa persoanelor
Formulare necesare
Comunicate de presă
Naşteri, căsătorii, decese
Cărţi de identitate
Lista cu formularele necesare le gasiţi aici, de unde le puteţi lista
Va tinem la curent cu tot ce se intampla in institutia noastra
Acte doveditoare a domiciliului________Modificată în : 29.09.2020

CARTEA DE IDENTITATE

DOCUMENTE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REŞEDINŢĂ
 
 1. Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ:

 1. Contractul de vânzare/vânzare-cumparare – autentificat la un notar public sau înregistrat la nivelul instituţiei care a deţinut fondul locativ;
 2. Contractul de vânzare/vânzare-cumparare - autentificat la un notar public, prin care cumpărătorul dobândeşte doar un dezmembrământ al dreptului de proprietate, respectiv nuda proprietate, iar vânzătorul îşi rezervă dreptul de uzufruct sau abitaţie viageră pentru sine sau pentru o altă persoană fizică;
Dreptul de uzufruct asupra întregului imobil
Dacă vanzătorul îşi rezervă dreptul de uzufruct pentru sine sau pentru o altă persoană fizică asupra întregului imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă, în situaţia în care solicitantul actului de identitate este:
 • nudul proprietar - uzufructuarul trebuie să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu;
 • uzufructuarul - nudul proprietar nu trebunie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • o terta persoana - numai uzufructuarul da declaratia de primire in spatiu;
Dreptul de abitatie viageră asupra intregului imobil
Dacă vanzatorul isi rezerva dreptul de abitatie viagera pentru sine sau pentru o alta persoana fizica asupra intregului imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/resedinta, in situatia in care solicitantul actului de identitate este:
 • persoana care are dreptul de abitatie viagera sau sotul/sotia, copii, parintii si persoanele aflate in intretinere - cumparatorul nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • cumparatorul - persoana care si-a rezervat dreptul de abitatie viagera trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • o terta persoana - atat cumparatorul cat si persoana care are dreptul de abitatie trebuie sa dea declaratia de primire in spatiu;
 
Dreptul de uzufruct asupra unei cote parti din imobil
Daca vanzatorul isi rezerva dreptul de uzufruct pentru sine sau pentru o alta persoana fizica, numai asupra unei cote parti din imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/resedinta, in situatia in care solicitantul actului de identitate este:
 • nudul proprietar - uzufructuarul nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • uzufructuarul - nudul proprietar nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • o terta persoana - uzufructuarul sau, dupa, caz nudul proprietar poate sa dea declaratia de primire in spatiu;
Dreptul de abitatie viagera asupra unei cote parti din imobil
Daca vanzatorul isi rezerva dreptul de abitatie viagerapentru sine sau pentru o alta persoana fizica, numai asupra unei cote parti din imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/resedinta, in situatia in care solicitantul actului de identitate este:
 • persoana care are dreptul de abitatie viagera sau sotul/sotia, copii, parintii si persoanele aflate in intretinere - cumparatorul nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • cumparatorul - persoana care si-a rezervat dreptul de abitatie viagera nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • o terta persoana - cumparatorul sau, dupa caz persoana care are dreptul de abitatie poate sa dea declaratia de primire in spatiu;
 1. Contractul de vanzare/vanzare-cumparare - autentificat la un notar public prin care este cumparat un imobil cu ajutorul unui credit ipotecar, prin programul prima casa;
 2. Contactul de schimb imobiliar - autentificat la un notar public;
 3. Contractul de donatie - autentificat la un notar public;
NOTA:
 • in cazul in care contractul (unul din cele enumerate la punctul 1-5) este pierdut/furat/distrus dovada adresei de domiciliu se poate face cu:
 • o copie conforma cu originalul actului din arhiva institutiei/notarului public unde a fost incheiat/autentificat sau, dupa caz, un duplicat al acestuia;
 • un extras de carte funciara;
 • In cazul in care in continutul contractului este stipulat in mod expres ca predarea-primirea imobilului se face pe baza de proces-verbal care este parte integranta a contractului, pentru a face dovada adresei de domiciliu/resedinta solicitantul trebuie sa prezinte atat contractul, cat si procesul-verbal;
 1. Contractul de inchiriere/subinchiriere incheiat intre doua persoane fizice sau intre o persoana juridica si una fizica
pentru a fi opozabil fata de terti trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii:
Daca este incheiat intre doua persoane fizice
 • sa fie autentificat la un notar public;
 • sa fie atestate partile acestuia, continutul, semnatura si data certa de catre un avocat;
 • sa fie inregistrat la organele teritoriale ale A.N.A.F.
Daca este incheiat intre o persoana juridica si una fizica trebuie sa fie inregistrat in registrul societatii, datat, stampilat si semnat de catre parti;
 1. Contractul de comodat (folosinta gratuita) intre doua persoane fizice sau intre o persoana juridica si una fizica;
pentru a fi opozabil fata de terti trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii:
Daca este incheiat intre doua persoane fizice
 • sa fie autentificat la un notar public
 • sa fie atestate partile acestuia, continutul, semnatura si data certa de catre un avocat
Daca este incheiat intre o persoana juridica si una fizica trebuie sa fie inregistrat in registrul societatii, datat, stampilat si semnat de catre parti;
 1. Titlul de proprietate
 2. Contractul pentru construirea unei locuinte si procesul-verbal de predare-primire/receptie a locuintei incheiat intre o persoana fizica si Intreprinderea de locuinte/localuri sau Oficiul judetean pentru Construirea si Vanzarea Locuintelor ori Agentia Nationala pentru Locuinte etc.
 3. Autorizatia de construire si procesul-verbal de receptie
 4. Hotararea judecatoreasca de constatare a dreptului de proprietate, in cazul unui imobil cumparat in baza unui inscris sub semnatura privata, dobandit prin uzucapiune, accesiune imobiliara, in urma revendicarii, etc.
 5. Actul/hotararea judecatoreasca privind partajul bunurilor
 6. Certificatul de mostenitor
 7. Actul de adjudecare a unui imobil la licitatie
 8. Contractul de leasing imobiliar
NOTA: daca solicitantul actului de identitate este o altă persoana decat locatarul/utilizatorul, sotul/sotia sau copii acestuia este necesar si consimtamantul reprezentantului societatii de leasing;
 1. Contractul de intretinere autentificat la un notar public ( doar in situatia in care contravaloarea prestatiei este reprezentata de un imobil cu destianatia de locuinta)
 2. Actul de alipire sau dezlipire a unui imobil cu destinatie de locuinta – autentificat la un notar public;
 3. Contractul de dare in plata a unui imobil cu destinatie de locuinta - autentificat la un notar public;
 4. Extrasul de carte funciara pentru informare – care poate fi obtinut:
 • de la ghiseul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
 • online prin intermediul aplicatiei A.N.C.P.I.;
 • de la notarul public – insotit obligatoriu de certificatul de conformitate emis de acesta;
NOTA: Extrasul de carte funciara trebuie sa fie emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 
 1. Declaratia scrisa a gazduitorului persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de un act incheiat in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare privind titlul locativ;
 2. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului actului de identitate, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica , prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca persoana locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute de lege;
 3. Documentul eliberat de primarii (adeverinta) din care sa rezulte ca solicitantul sau dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;
NOTA:Adeverinta trebuie sa fie eliberata cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
Daca solicitantul actului de identitate este o terta persoana adeverinata trebuie sa fie insotita de declaratia de primire in spatiu a titularului imobilului;
 
ATENTIE!
 
NU CONSTITUIE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/ REDEDINTA
 • antecontactul/promisiunea de vanzare-cumpare
 • testamentul
 • certificatul de atestare fiscala
 • certificatul de nomenclatura stradala.

 
 
 
Ultimele pagini vizitate de dvs:
 
 
Înapoi la:HomeSunteţi la:ACTE DOVEDITOARE A DOMICILIULUI